Czy kiedyś rozstrzygnie się skarga Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach?

30 stycznia 2014 roku Rada Rodziców Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza napisała skargę na Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Skarga dotyczyła złamania prawa (Statutu Szkoły) przez dyr. Agatę Markowicz-Narękiewicz. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu już 4-krotnie obradowała   w tej sprawie i nadal nie może (nie chce?) podjąć żadnej decyzji. Na ostatnim posiedzeniu komisji (08 05), obszerne zdanie odrębne mogli przedstawić radni Mariusz Sarnecki oraz Waldemar Echaust. Obaj nie zgodzili się na zaproponowaną przez Przewodniczącego ocenę prac komisji oraz jej uzasadnienie, z których wynika, iż skarga Rady Rodziców jest bezzasadna. Uważają, że skarga jest jak najbardziej zasadna. Ocena dokonana przez Przewodniczącego jest też według nich arbitralną, niewynikającą z rzetelnego i kompleksowego zbadania sprawy, pozostaje w sprzeczności z poczynionymi, choć pobieżnymi, ustaleniami komisji, dotyczącymi faktów i zdarzeń.

Czy skarga zostanie uznana za zasadną? Obserwując przebieg dwóch z czterech posiedzeń, biorąc pod uwagę wypowiedzi Przewodniczącego, bardzo wątpię. Jeżeli w końcu dojdzie do głosowania, z góry można przewidzieć jego wynik. Dwa głosy radnych PO przeciwko dwóm to jednak za mało, bo decyduje wówczas głos Przewodniczącego z PO i skarga może znaleźć się w koszu, czyli nie być uznaną za zasadną.

Uczestnicząc w kolejnych obradach sesji powiatowych, przynajmniej od września 2013, obserwuję, że sporo jest skarg składanych na starostę. Pozytywnie została rozstrzygnięta chyba tylko jedna, ale ich ilość daje jednak do myślenia. Wiem, że praca starosty nie jest łatwa, ale jednak zbyt wiele tych skarg. Ich ilość może tylko świadczyć, że nie najlepiej dzieje się, delikatnie tylko mówiąc, w urzędzie przy ulicy Tanowskiej. Skarga goni skargę, kolejne czekają w kolejce. Zaczynam mieć poważne wątpliwości, czy tak zapracowana Komisja Rewizyjna zdąży do końca kadencji rozpatrzyć wszystkie skargi.  A może warto by się jeszcze zastanowić Panie Starosto, dlaczego tak wiele jest skarg i spróbować, chociaż na koniec kadencji, poprawić pracę swoją i urzędników (w szczególności tych, którzy odpowiadają za powiatową oświatę)?

2 Komentarze

  1. Witam serdecznie
    Zapewniał Pan, że jest otwarty na dialog i uwagi. Widzę, że publikuje Pan komentarze tylko z którymi się Pan zgadza. Cenzura – z czymś mi się to kojarzy.

    • Sorki, ale ja nie jestem maniakiem komputerowym i w związku z tym miewam problemy komputerowe. Na pewno nie lekceważę żadnych komentarzy i nawet czekam na nie. Jest to więc tylko nieporozumienie wynikłe z mojej strony. Jako człowiek wychowany w dawnych i cenzuralnych czasach nigdy nie znosiłem żadnej cenzury.Postaram się udoskonalić i naprawić. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.